Grąžinimas ir garantija

Visoms prekėms kurios buvo įsigytos “Mobas.lt” elektroninėje parduotuvėje taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei, sugedusiai nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontas atliekamas nemokamai.

Garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame rašte kurį gaunate kartu su preke.

Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo reikia teirautis telefonu, arba nuvykti adresu, nurodytu garantiniame rašte.

Pateikdami prekę remontui, būtinai pateikite galiojantį prekės garantinį raštą.

Išsamesnės garantinio aptarnavimo sąlygos aprašytos garantiniame rašte.Prekių grąžinimasDaiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” numatyta tvarka.Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. 
Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Jei neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

Mobiliojo ryšio įrenginio aptarnavimo sąlygos pateiktos garantiniame rašte:

 „Mobas“ garantuoja, kad 24 mėnesius (Iphone 12mėn.) nuo pirkimo dienos sugedęs telefono aparatas taisomas nemokamai, arba, jei gedimas nepataisomas, keičiamas į tokią pat arba analogišką prekę. Pakeitus sugedusį telefono aparatą kitu, suteikiama garantija nuo pirmojo aparato pardavimo datos.

Garantijos suteikimo sąlygos.

1.Garantijos laikotarpiu vartotojas turi teisę į nemokamą telefono aparato taisymą, pateikus mūsų užpildytą garantinio talono originalą ir sugedusį pirkinį. Pardavėjas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei pirkėjas nepateikė šiame punkte nurodytų dokumentų.

2.Visos gamintojo garantinės sąlygos išdėstytos šiame garantiniame rašte.

3. Garantijos laikotarpiu naudotojas turi teisę nemokamai taisyti ar keisti telefono aparatą (jeigu aparatas buvo neremontuojamas), išskyrus atvejus, kai buvo pažeistos telefono naudojimo taisyklės ar šių sąlygų nuostatos.

4.Nemokamas techninis aptarnavimas atliekamas tik mūsų techninio aptarnavimo taškuose.

5. Garantija netaikoma:

5.1- jei pirkinys perdarytas ar nepritaikytas naudoti pagal eksploatavimo instrukcijoje numatytas sąlygas:

5.2- dengiančioms dalims, mygtukams ir pan.:

5.3- jei gedimai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos ar mechaninių pažeidimų;

5.4- jei garantinę priežiūrą suteikė įgaliojimų neturintis ar gamintojo reikalavimų neatitinkantis techninio aptarnavimo centras;

5.5- jei gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo pardavėjo (žaibas, ugnis, kintamosios srovės ar automobilio elektros grandinėje ir pan.);

5.6- jei gedimas atsirado dėl vartotojo kaltės ar neatsargumo;

5.7- jei aparatas yra pažeistas, matomi smūgių/kritimo požymiai ant dengiančių dalių (telefono korpuso). Skilęs LCD ekranas ir kiti mechaniniai pažeidimai;

5.8- jei gedimo priežastis – drėgmės ar skysčių poveikis. Saugokite telefono aparatą nuo tiesioginio skysčio poveikio ir nuo drėgmės;

5.9- jei pažeistas vidinis telefono pastoviosios atminties įrenginys, kuriame saugoma telefono darbui svarbi informacija bei serijinis telefono numeris;

6. Ši garantija netaikoma akumuliatoriams ir įkrovikliams, jei jie buvo neteisingai naudojami (taikytas netinkamas krovimo režimas, trumpinti gnybtai, jei telefonas buvo kraunamas įkrovikliu, nenumatytu naudojimo instrukcijoje);

7. Telefono aparatų akumuliatoriams suteikiama 3 mėnesių garantija nuo pardavimo datos;

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
  • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;
  • informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.